Levering en betalingsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn van toepassing de algemene verkoop-leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Zutphen onder nr. 7/81 d.d. 27-1-1981. Onderstaande link geeft u inzage in onze levering- en betalingsvoorwaarden.

Levering en betalingsvoorwaarden