boeket.jpgWKR regeling

WKR regeling (werkkostenregeling) met ingang van 1 jan. 2015 van kracht

Bloemen vallen hierbuiten tot maximaal € 25.00 per geschenk !!! 

LETOP ! De (bezorg) kosten die zijn verbonden aan het geschenk wat u geeft, valt buiten de WKR regeling mits deze afzonderlijk is gefactureerd. Wij voldoen met onze facturen aan deze voorwaarde en zijn dus deze kosten niet van invloed op de WKR.

Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving hierover.

Hieronder een uittreksel handboek loonheffingen 2020 uitgave  jan. 2020 waarin één en ander is omschreven. ( in 4.12.1 )

kleine vergoedingen.pdf